Alcoholslot

Dräger Interlock XT Alcoholslot
Dräger Interlock XT Alcoholslot

De Dräger Interlock® XT is een ademalcoholmeetinstrument met startblokkering. Na een ademtest belet het een bestuurder met een te hoog alcoholgehalte de motor te starten. Door het installeren van een Dräger Interlock XT kunt u alcohol gerelateerde ongevallen voorkomen en kunnen op lange termijn gedragsveranderingen in het omgaan met alcohol worden ondersteund.

Componenten:
De Dräger Interlock XT bestaat uit twee hoofdcomponenten: het ademalcoholmeetinstrument met het meetsysteem, dat in het voertuig is gepositioneerd en de controle-unit die doorgaans achter het dashboard is geïnstalleerd en de stroomtoevoer naar het startcircuit vrijgeeft of blokkeert.

Bediening:
Na het inschakelen van het contact vraagt de Dräger Interlock XT de bestuurder om een ademtest. Het meetresultaat van de ademalcoholconcentratie bepaalt of het startrelais wordt vrijgegeven en zodoende gestart kan worden.

Meettechniek:
De Dräger Interlock XT maakt voor het meten van de ademalcoholconcentratie gebruik van dezelfde elektrochemische sensortechnologie als bij de ademalcoholmeetinstrumenten welke door de politie worden gebruikt. Het reageert
zeer specifiek op de aanwezigheid van alcohol. Zodoende kan het meetresultaat niet door andere uitgeademde substanties worden beïnvloed.